Start

 

Gemeente Bethel Tempel Rotterdam

Scherpenhoek 5

3085EH Rotterdam

 

Onze gemeente heet Bethel Tempel Rotterdam en bestaat al langer dan 50 jaar. Wij zijn een kleine gemeente van vol-evangelische christenen die elke zondagmiddag  samenkomen  om onze God, de God van Israel, de Here Jezus Christus, te eren. Voor degene, die behoefte heeft aan een goddelijke leidende hand in hun dagelijks leven wil de gemeente Bethel Tempel Rotterdam een plaats van rust zijn (oase) waar mensen meer kunnen horen over,  de uitgestrekte reddende  hand van God, de vriendschap van de Here Jezus en de leiding van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in onze zondagse dienst.

Onze samenkomst bestaat uit een zangdienst, een woordverkondiging en na afloop een tijd om elkaar te ontmoeten. In de zangdienst is er plaats voor ‘praise’ en getuigenissen van de leden. De Gemeente heeft ook een bidgroepje die elke dinsdagavond samen komt om de bidden voor de groei van de gemeente, de opbouw van het koninkrijk van God en de gevraagde voorbeden van de gemeenteleden.

20151112_135102